กำแพงเมืองจีน เป็นสิ่งก่อสร้างที่น่าทึ่งมาอย่างหนึ่งของโลก !

กำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน สุดยอดสิ่งประดิษฐ์จากมนุษย์ ! ที่เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ของโลก !

กำแพงเมืองจีน ภาษาอังกฤษ คือ Great Wall of China เป็นสิ่งประดิษฐ์ ที่เชื่อว่า ผู้คนทั้งโลกต้องรู้จักอย่างแน่นอน ! ซึ่งเป็นสุดยอดสิ่งประดิษฐ์ ที่สร้างขึ้นในอดีต แต่ยังคงอยู่ในปัจจุบัน ในสภาพที่สมบูรณ์ จึงทำให้เป็นสิ่งมหัศจรรย์แห่งหนึ่งของโลก ซึ่งในปัจจุบัน เป็นสถานที่ท่องเที่ยว ที่มีนักท่องเที่ยวจากในประเทศจีน และต่างประเทศจำนวนมาก สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างมหาศาล

ซึ่งกำแพงเมืองจีน เป็นสิ่งประดิษฐ์จากฝีมือมนุษย์ ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหลาย ๆ คน อาจจะสงสัยว่า กำแพงเมืองจีน ยาวแค่ไหน ? ทำไมเป็นสิ่งประดิษฐ์โดยมนุษย์ที่ใหญ่ที่สุด และมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ? เรามาดูกันเลย !

ประวัติความเป็นมาของกำแพงเมืองจีน

กำแพงเมืองจีน ยาวแค่ไหน

กำแพงเมืองจีน เป็นสิ่งประดิษฐ์จากมนุษย์ ที่สร้างมานานกว่า 2500 ปี ซึ่งกำแพงนี้ มีการเริ่มสร้าง โดยจักรพรรดิองค์แรก ที่มีชื่อว่า จักรพรรดิจิ๋นซีฮ่องเต้ ซึ่งอาจจะสงสัยว่า จุดมุ่งหมายในการสร้างกำแพงเมือง จีนคืออะไร คำตอบคือ สร้างเพื่อป้องกันศัตรู ที่จะเข้ามาปล้น เข้ามาทำร้าย ของประชาชนในประเทศ เพื่อให้อยู่โดยปลอดภัย โดยกำแพงนี้ เมื่อทำการสร้างมา ก็มีการปรับปรุง แก้ไข ส่วนที่อาจจะมีการผุพังไปตามการเวลาอยู่เสมอ จึงทำให้กำแพงเมืองจีน ที่เห็นในปัจจุบัน ยังมีสภาพที่ดี ถึงผุพังแต่ก็ไม่มากเกินไป

ในปัจจุบัน กำแพงเมืองจีน ได้เกิดความเสียหาย ทั้งจากฝีมือมนุษย์ และจากธรรมชาติ โดยธรรมชาติเกิดจากการกัดเซาะ การผุกร่อน ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากน้ำ ซึ่งปัจจุบันเสียหายไปแล้ว เป็นระยะทางประมาณ 2000 กิโลเมตร หรือประมาณ 30 เปอร์เซ็นต์ ของกำแพงเมืองจีนทั้งหมด

โดยกำแพงเมืองจีนนั้น โครงสร้างของกำแพง จะใช้วัสดุในการก่อสร้าง ขึ้นอยู่กับสภาพของภูมิประเทศของสถานที่ ที่กำแพงผ่าน ซึ่งส่วนใหญ่เราจะเห็นเป็นหิน และอิฐ เป็นส่วนมาก แต่มันก็มีดิน และไม้บ้างบางส่วน ที่จะทำโดยวิธีเอามาประกบกัน ซึ่งกำแพงเมืองจีน อาจจะมีการสร้างไม่ต่อเนื่องกัน เป็นเพราะกำแพงนี้ สร้างมาเพื่อป้องกันศัตรู แต่บางแห่งอาจมีการใช้ธรรมชาติ เป็นตัวช่วยแทนการสร้างกำแพง เพื่อป้องกันศัตรูแทน เช่น หน้า , ช่องเขา , แม่น้ำ เป็นต้น ซึ่งกำแพงเมืองจีน มีฐานกว้างประมาณ 21.3 ฟุต (6.5 เมตร) และสูงประมาณ 19 ฟุต (5.8 เมตร)

กำแพงเมืองจีนแผนที่

กำแพงเมืองจีนแผนที่ จะอยู่ครอบคลุมพื้นที่ 15 มณฑล เช่น ปักกิ่ง (Beijing), เทียนจิน (Tianjin) , เหลียวหนิง (Liaoning) , จี๋หลิน (Jilin) , เฮยหลงเจียง (Heilongjiang) , เหอเป่ย (Hebei) , เหอหนาน (Henan) , ซานตง (Shandong) , ซานซี (Shanxi) , ส่านซี (Shaanxi) , หูเป่ย (Hubei) , มองโกเลียใน (Inner Mongolia) , หนิงเซี่ย (Ningxia) , กานซู่ (Gansu) และชิงไห่ (Qinghai) เป็นต้น ซึ่งมีขนาดใหญ่มาก ๆ สำหรับกำแพงเมืองจีน

หลาย ๆ คนอาจยังไม่ทราบว่า กำแพงเมืองจีนยาวกี่กิโลเมตร ซึ่งสำนักงานมรดกวัฒนธรรมแห่งชาติจีน ประกาศว่า กำแพงเมืองจีนความยาว  21,196 กิโลเมตร โดยประกาศเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ซึ่งนักโบราณคดีของประเทศจีน ได้ทำการตรวจวัด เป็นระยะเวลาทั้งหมด  5 ปี ตั้งแต่ 2008 – 2012 ซึ่งกำแพงเมืองจีน ถือเป็นสิ่งมหัศจรรย์ 1 ใน 7 ของโลกเลยทีเดียว

จุดมุ่งหมายในการสร้างกำแพงเมือง

ใครที่ต้องการมาเที่ยวที่กำแพงเมืองจีน จะต้องทำการจองล่วงหน้าก่อน เป็นระยะเวลา 1 วัน ซึ่งนักท่องเที่ยว ต้องมาให้ตรงกับระยะเวลาที่จอง เพราะนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเป็นจำนวนมาก จะได้ไม่เบียดกันจนเกินไป แต่แต่ไม่เกิน 10 วัน ซึ่งทางสถานที่ท่องเที่ยว กำแพงเมืองจีน มีรถรับส่ง สำหรับนักท่องเที่ยว ที่มาเที่ยวชมที่แห่งนี้ แต่เมื่อมาเที่ยวกำแพงเมืองจีนแล้ว สถานที่ท่องเที่ยวอื่น ๆ ที่อยู่ไม่ใกล้ ไม่ไกลจากกำแพงเมืองจีนมีมากมาย ใครที่มาจากต่างประเทศ ควรไปเที่ยวชมสักครั้ง

ซึ่งประเทศจีน เป็นประเทศที่มีสถาปัตยกรรม และประวัติศาสตร์เก่าแก่ที่สวยงาม และน่าเที่ยวชมอีกมากมายหลายแห่ง

สิ่งประดิษฐ์อันทรงคุณค่าของโลก ที่ได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก

กำแพงเมืองจีน ได้รับการขึ้นทะเบียน เป็นมรดกโลกเมื่อปี พ.ศ. 2530 ที่ประเทศฝรั่งเศส  ในการประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่ 11

ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์ ในการพิจารณาให้เป็นมรดกโลก

กำแพงเมืองจีนยาวกี่กิโลเมตร

 1. เป็นผลงานที่มีการสร้างสรรค์จากความชาญฉลาดของมนุษย์
 2. เป็นสิ่งที่มีอิทธิพล ที่มีการพัฒนา สืบต่อกันมา ด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติกรรม สวน ภูมิทัศน์ ที่เกิดในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ในพื้นที่ต่าง ๆ บนโลก
 3. เป็นสิ่งยืนยันถึงวัฒนธรรม หรืออารยธรรมต่าง ๆ ที่ยังอยู่ในปัจจุบัน หรือสาบสูญจากไปแล้ว
 4. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นประเภทสิ่งก่อสร้าง เป็นสิ่งที่แสดงถึง การพัฒนาทางด้านวัฒนธรรม สังคม วิทยาศาสตร์ ศิลปกรรม เทคโนโลยี อุตสาหกรรม
 5. เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นประเภท ขนบธรรมเนียมประเพณี วิธีการก่อสร้าง และตั้งถิ่นฐานของมนุษย์
 6. มีความเชื่อ หรือความคิดต่าง ๆ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์

วิธีป้องกันกำแพงเมืองจีน ให้อยู่ได้นาน และสภาพคงเดิมมากที่สุด

สำหรับทางประเทศจีน รัฐบาลของประเทศ ได้ออกมาตรการต่าง ๆ เพื่อป้องกัน และฟื้นฟู ดังนี้

 1. ได้ออกกฎหมายคุ้มครอง กำแพงเมืองจีน เพื่อให้กำแพงเมืองจีน ได้รับความเสียหายย้อยที่สุด
 2. ได้สนับสนุนเงินทุน หรืองบประมาณ เพื่อฟื้นฟูส่วนที่เสียหาย ปกป้อง และบำรุงรักษา

แต่วิธีดูแลรักษาร่วมกันง่าย ๆ ด้วยตัวเอง

 1. ช่วยกันปลูกต้นไม้รอบ ๆ กำแพง เพื่อให้ลดการกัดเซาะกำแพง จากธรรมชาติในด้านต่าง ๆ
 2. ทิ้งขยะให้ถูกที่ เพื่อช่วยรักษาทิวทัศน์ให้สวยงามอยู่เสมอ เพราะที่กำแพงเมืองจีน มีนักท่องเที่ยงทั้งใน และต่างประเทศ มาเที่ยวแต่ละปี มีจำนวนมากมาย
 3. ไม่ทำลายกำแพงเมืองจีน โดยการทุบจากของแข็ง เพื่อป้องกันการพัง และทรุดตัวของกำแพง
 4. ห้ามนำเอาอิฐกลับบ้าน และสิ่งนี้ถ้าทำจะผิดกฎหมาย
 5. ไม่ทำการขีดเขียนตัวกำแพง ด้วยวัสดุต่าง ๆ

Leave a comment

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น