ไอแซก นิวตัน Storytelling แอปเปิ้ลตกใส่หัว ผิดไปนิดหรือเปล่า ?

ไอแซก นิวตัน กับ ประวัติศาสตร์ ที่ ไม่เคย เกิดขึ้นจริง … Continue reading ไอแซก นิวตัน Storytelling แอปเปิ้ลตกใส่หัว ผิดไปนิดหรือเปล่า ?

Published
Categorized as Uncategorized

ทอมัส เอดิสัน ประวัติและวาทะเด็ด ของยอดนักประดิษฐ์ ผู้นำแสงสว่างของโลก !!

ทอมัส เอดิสัน ยอดนักประดิษฐ์ ผู้นำแสงสว่างของโลก ทอมัส … Continue reading ทอมัส เอดิสัน ประวัติและวาทะเด็ด ของยอดนักประดิษฐ์ ผู้นำแสงสว่างของโลก !!

Published
Categorized as Uncategorized

Che Guevara (เช เกวารา) นักปฏิวัติ ผู้ไม่มีวันตาย แค่ไปอยู่ท้ายรถบรรทุก

Che Guevara (เช เกวารา) ชายหนุ่มนักปฏิวัติ ชาวอาร์เจนติ… Continue reading Che Guevara (เช เกวารา) นักปฏิวัติ ผู้ไม่มีวันตาย แค่ไปอยู่ท้ายรถบรรทุก

Published
Categorized as Uncategorized

กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ ชนิดหมุนช้า แบบทุ่นลอย

กังหันน้ำชัยพัฒนา แนวคิดเรียบง่าย เติมอากาศที่ผิวน้ำ โด… Continue reading กังหันน้ำชัยพัฒนา เครื่องกลเติมอากาศที่ผิวน้ำ ชนิดหมุนช้า แบบทุ่นลอย

Published
Categorized as Uncategorized